top of page
textfield_midLong-02.jpg
textfield_bot-01.jpg
webTeoretiskFilosofi_fortsida-02.jpg

Den klassiska uppdelningen mellan teoretisk filosofi och praktisk filosofi sträcker sig tillbaks redan till från början i antiken. Alla länder gör inte denna distinktioner mellan idéer på ett filosofiskt plan. Men det kan vara bra att veta den fortfarande gäller i länder som Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och USA. Åker du till exempel till England eller Norge så begriper de kanske inte vad du menar med "teoretisk" eller "praktiskt" filosofi. Det lägger extra vikt på filosofin som ett kulturellt fenomen.


Livsfrågor 2.0 tjänar distinktionen mellan teoretisk och praktisk filosofi syftet som en logisk avskiljare till den här sektionen. Kategoriskt kommer den att fokusera på epistemologi, logik, matematisk filosofi, vetenskapsfilosofi, språkfilosofi, medvetandefilosofi, metafysik och ontologi. Den absoluta grunden för vidare antaganden.

Extremt kortfattat på engelska...

"One cannot know anything without knowing oneself at first"

 

... med andra ord...


"Abstract ideas lead to real-world resilience"

 

 

 

bottom of page