top of page
textfield_bot-01.jpg

Den klassiska uppdelningen mellan teoretisk filosofi och praktisk filosofi sträcker sig tillbaks redan till från början i antiken. Alla länder gör inte denna distinktioner mellan traditioner på ett filosofiskt plan. Men det kan vara bra att veta den fortfarande gäller i länder som Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och USA. Åker du till exempel till England eller Norge så begriper de kanske inte vad du menar med "teoretisk" eller "praktiskt" filosofi. Det lägger extra vikt på filosofin som ett kulturellt fenomen.


Livsfrågor 2.0 tjänar distinktionen mellan teoretisk och praktisk filosofi syftet som en logisk avskiljare till den här sektionen. Kategoriskt kommer den att fokusera på estetik, pedagogik, etik, politisk filosofi, juridisk filosofi, religionsfilosofi, enteleki och axiologi.

"Can you change the system without becoming a part of it?"


"Scientists don't try to understand the universe because it is useful

But because it is beautiful

Though without understanding reality of its beauty

there would be no meaning for usefulness"
 


Människan förblir alltid delaktig i upplevelsen av skönhet. Inte endast en stum åskådare av den.

 

 

 

webPraktiskFilosofi_fortsida-01.jpg
bottom of page