top of page
textfield_midLong-02.jpg
textfield_midLong-02.jpg
textfield_midLong-02.jpg
textfield_midLong-02.jpg
textfield_midLong-02.jpg
00-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

 

MODERNA MYTER

om skapelse, evolution, liv och död
 

Filmen Prometheus (2012) är en science-fiction horror film. Följt av Alien Covenant (2017) i samma genre. Bygger på den klassiska Alien-filmserien som startade 1979. Det finns väldigt mycket man kan tycka om handlingsutvecklingen i det stora mytos filmerna representerar. Jag tänker inte kommentera något om saker som skådespelarnas prestation, regi eller specialeffekter. Möjligtvis något om skriptet, men i huvudsak berättarkonsten. Lägger all fokus på vad för typ av kosmologi det tycks medföra. Eftersom det är vad jag anser själva kärnan till budskapet härleds till. Hur teman passar in i dagens uppfattningar bland människors generella bildning, meningen om livet, döden och utvecklingen till framtiden... Kortfattat den moderna myten om evolution. Alltså inte nödvändigtvis bara biologisk evolution. Utan också livets dynamik. Uppkomsten av varat i stort och universell visdom. Med inslag tolkat från både fornnordisk, antik grekisk och biblisk mytologi.

Jag vill visa filmserien på senare tid faktiskt innehåller mycket mer djupt filosofiskt värde än jag tror de flesta förstår. Därför bestämde jag mig att göra detta kollage med bilder på Livsfrågor. Där jag i huvudsak kommenterar de mytologiska inslagen jag anser filmerna associerar till.
Om inte bara för att jag gillar temat.

Internet fullkomligt svämmar över av åsikter och teorier på intressesidor. Oftast vad folk tror egentligen försiggår i Alien-världen. Men också vart handlingen är på väg. Jag finner det intressant människor spekulerar så vilt kring de två senaste filmerna, 
Prometheus och Alien Covenant.
Jag hade gärna kommenterat även alla de övriga filosofiska inslagen med allt vad Alien-serien handlar om. Men det blir bara för mycket. Så låt oss starta med att konstatera grunderna

- - - -

Historien börjar år 2089.

textfield_midLong-02.jpg
textfield_midLong-02.jpg
textfield_midLong-02.jpg

01_Weyland Corp
... är ett gigantiskt bolag ägt av sir Peter Weyland. En multimiljardär, entreprenör och visionär. Med ambitionen att kolonisera nya världar samt skapa alternativa former av liv. Kronan på verket är David 8. En modell vars syfte att syntetisera en äkta person, även kallats för androider. David är den enda verkliga sonen Weyland menar är värdig hans arvode. Vill säga om man frågar Weyland själv. En sak som visas klart till skillnad från hans riktiga dotter Meredith Vickers. Som mest verkar invänta sin fars död. Han är mycket gammal och på gränsen till att avlida. Fadern har dock andra planer. Han menar forskare har funnit lösningen på evigt liv. Via fornlämningar har protagonisten Elisabeth Shaw, en skotsk arkeolog, hittat vad som identifierats närmast en stjärnkarta. Där de hoppas på vi ska kunna finna våra egna skapare!
 

• Det faktum Meredith Vickers och Peter Weyland inte delar efternamn kan vara den första referensen till prometheusmyten. Weyland förnekar sin dotter. Därav följer det myten när Prometheus skapar den första mannen—men inte kvinnan. Den första kvinnan kommer som ett resultat av sveket mot Olympens gudarPandora. Den kosmiska ordningen luras här av hennes skönhet och allsbegåvning. Men främst rubbas den av hennes nyfikenhet för vad som dolts inuti asken...

• Temat är så klassiskt
grekisk mytologi till att börja med. Gudar definieras enligt antik mytologi som mycket annorlunda från de moderna abrahamitiska religionerna idag. En gud ses i regel som något vars naturliga, eller övernaturliga, förmåga klarar av att skapa och råda över lägre livsformer. Detta är viktigt att ha med i minnet.

• Gudar symboliseras dessutom ofta som människolika karaktärer. Men manifesteras snarare likt metaforer till naturfenomen eller andeväsen.

• Det börjar alltså med att Weyland proklamerar sig själv som en sorts gud i antik mening. Med förmågan att skapa överlägsen intelligens. Följt av att han vill söka sina egna skapare.

• Redan här förstår man det inte bådar gott. Känner man till den grekiska skapelsemytologin, så vet man den är kantad av generationer av gudar i konflikt med varandra. Gudar i sitt vansinne skapar nya gudaväsen som i sin tur överträffar dem själva. Tvingas att sluka sina avkommor för att bibehålla ordning i kosmos. Blir ändå besegrade av sina skapelser. Som i sin tur upprepar samma misstag som sina föregående skarpare. De skapar nya underväsen, och cykeln är igång...

• Prometheus och Alien-serien är ingen lycklig historia.

01-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L
02-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

 

02_Ett återkommande tema
... på Livsfrågor handlar om hur antika myter tycks återupprepas i modern tid. Det råder ingen tvekan om filmen Prometheus baseras på grekernas antika skapelsemyt. Nog för att filmen Prometheus innehåller några ovetenskapliga blunders. Alltså onödiga sådana (man lätt hade kunna undvika om regissören Ridley Scott hade en aning om vad en astronomisk enhet (AE) betyder)! Men just dessa går att förlåta taget filmen riktas till en allmän publik som fiktion.
 

• Utöver det filosofiska värdet. En bonus varför jag delar detta inlägg, är till alla som kanske inte gillade Alien Covenant på grund av annorlunda förväntningar. Kanske det lär något om att uppskatta innehållet på ett annorlunda sätt. Om man förstår hur otroligt packad handlingen är med episka referenser till forna myter. Det bidrar med ett långt mycket djupare värde än man kan tro. Orkar du inte med att läsa allt det här?
 

Mitt tips är att du ser denna video från TwinPerfect på Youtube:
 

  

 

 

 

 


• Båda filmerna Prometheus och Alien Covenant innefattar den här moderna myten om hur biologisk evolution fungerar. Nämligen vad som helst slumpmässigt kan komma ur en organism. Bara det får mutera lite så vinner alltid den starkaste. Vilket är en myt. En modern saga. Det är inte sant livsformer idag är "bättre" på att överleva än till exempel dinosaurierna från kritaperioden. Endast anpassade under annorlunda miljöer. Evolution äger alltså aldrig något förutbestämt mål. Det endast anpassar organismer utefter ett naturlig urval. I filmerna sysslar de dock aldrig med naturligt "urvalda" inslag. Utan högst artificiellt utvalda modifierade inslag. Vilket så klart ändrar på hela temat.
Introducerar man sedan lite svart smörja så kan det väl gå hur lattjo som helst...

• Oavsett så har vetenskaplig evolution rätt i detta. I kontrast till mytologisk evolution. Inga livsformer är i själva verket “naturligtvis bättre” än någon annan. Sensmoralen i hela detta temat med cyklerna mellan liv och död—evolution. Är att allt liv förblir värdefullt när det finner en balans i den miljö som tillåter det.

• Det existerar inget naturligt bättre eller sämre. Kosmiskt högre eller lägre. Universellt rätt eller fel. Naturen, kosmos eller universum, kalla det vad du vill. Men det tenderar främst att belöna ständig utveckling av unikhet—evolution. Samt repetition av äldre fungerande koncept som en del i ordningen.
Alltet är ständigt sammankopplat, beroende av alla i en enda stor helhet.

• Det som rubbar en naturlig harmoni form av ego, girighet eller storhetsvansinne. Tenderar att förgås med tiden. Om inte kommer även dessa inslag antas som en sorts kosmisk princip i längden. Vilket antagligen också kommer att antagonisera i ytterligare upprepade cykler av universum naturliga gång.

03-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

 

03_Androiden
... visste redan från första millisekunden när den aktiverades han var speciell. Klart överlägsen dom alla i både intelligens och livsspann. Det vill säga han kanske verkar tom, likt en själlös robot, men han är verkligen inte dum. Ändå är han programmerad att känna med och tjäna människor. Vara uppmärksam på behov. Så det kommer lite varsamt. Personligen tror jag det tar lite tid innan han mognar, och börjar bilda sig en uppfattning om sitt egna ego. Ego är sådant biologiska livsformer tar för givet. Men för en syntetisk livsform är det nog annorlunda. Så det förvånar mig inte alls han senare utvecklas till att bli antagonisten i filmserien. Det hade han förmodligen på sinnet hela tiden.


• Just det exemplaret av en David 8-modell som Peter Weyland har med sig på skeppet USCSS Prometheus representerar förändring och kreativitet från myterna. Han är länken till de nästkommande gudarna.

• Weyland ser på sig själv som en sorts nästa generations “Prometheus”. Utan att förstå det förskräckliga ödet myten implicerar. Ingenjörerna som representer första generationens 

• Termen
"android" kommer från grekiskan andro- (ἀνδρ) och eides (είδες). Som betyder till synes mänsklig form eller människolik.

• I myten är det viktigt att tänka David-8 modellen faktiskt har människolika känslor. Som uppfattning av ego, storhetsvansinne och skapar vilja. Rent av ett eget koncept om kärlek. Men att han ändå inte delar mänskliga värderingar. I bibliska termer skulle man beskriva David saknar Anden. Vad som gör att vi kan förknippa oss själva med Gud. Eller mänsklig andakt och vördnad till andra människors värde. Ironiskt är det just denna avsaknaden som gör att han blir sin egna gud. Det samma Weyland hade för ambition, men misslyckades så fatalt…

På andra sidan av döden väntar endast glömskan. Tomhet, som David bekräftar Weylands sista ord.

• David är också symboliskt den kämpen i Gamla testamentet, bibeln, som besegrade jätten Goliat. Vilket kan metaforisk överföras till en “titan”. Vilket kanske förutspår vad som komma skall de gamla gudarna i Alien-serien. Vi får väl se...
[
1 Sam 17 och 21]

 

04-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

 

04_Skeppet Prometheus
… symboliserar titanen Prometheus i myten. Han som länkade människorna till gudarnas förbjudna kunskap. Men likvärdigt ledde mänskligheten till dess fördärv. Upplysningen till allt det onda i universum.


• Sensmoralen är att med allt större makt kommer allt svårare ansvar.

• Frågan är om vi ens lär överleva sådant ansvar, vars kosmiska process obarmhärtigt fortskrider.

05-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

 

05_Vad som verkligen kan gå fel
... i mitt personliga tycke beror på hur storyn kan tänkas utvecklas senare. Om Ridley Scott implicerar att människan inte är tillkommen av darwinistisk evolution. Det vill säga att primaterna från Afrikas savanner, homo sapiens, inte är våra närmaste släktingar på jorden. Och den felande länken kommer från yttre rymden på något vis... Så lämnar det ett gigantiskt hål i story. Nämligen; varför också ingenjörerna är så lika aporna på våran planet—jorden? Det tror jag inte på. När jag tänker vidare på det. Så kanske det inte ens är så ingenjörernas humanoida form; med huvud, ögon, näsa, mun, tio fingrar och tår—är den äkta formen de ursprungligen kommer av. Kanske rent av något de kopierat från de ursprungliga primaterna från jorden?
 

• Det är i alla fall en teori från mig själv. Även om det flörtar lite med Stargate-serien, utomjordingarna antar människolik form för att se ut som våra gudar i ren hybris. Vid inledningen av filmen Prometheus tolkade många fans ingenjören som tar livet av sig befinner sig på jorden. Innan livets uppkomst. Medan regissören till filmerna, Ridley Scott själv säger det kan vara på vilken planet som helst. Rent kronologiskt är det alltså inte säkert ingenjörernas människolika form fanns innan vi människor evolverade på jorden… 

• Om inte annars. Vart fick ingenjörerna sin människolika skepnad från? Om vi kan förstå det biologiska sammanhanget isolerat i vårt egna ekosystem? Varför är de så lika oss? Cirka fyra miljarder år innan då primaterna på jorden en utvecklats?
Det stämmer inte. 
   Jag tror första scenen i Prometheus (med ingenjören som tar livet av sig) inte utspelas på jorden innan livet uppstår. Det följer inte logiskt. Även ingenjörerna behöver en liknande atmosfär som oss för att inte kvävas. Det vet vi från byggnaden på
Lv-223, där de annars har hjälm. Sådan atmosfär fanns inte på jorden innan livet uppstod. Så den vanligaste förklaringsmodellen många fans antog i början måste vara fel!

• Om inte. I värsta fall så spär
Alien-serien på den religiösa kreationist-myten. Om att vetenskaplig evolution inte kan vara sann. Idén att jorden skapades för mellan sex- eller tiotusen år sedan, vi är formade till Guds avbild, utan mellantinget till övriga djur. Vidare kopplat till alla de övriga livsformerna på vår hemplanet…

 


Med det sagt, får jag väl nöja mig med att jag kommenterat något nästan ingen annan kritiker tycks störa sig på internet.
 

Läs mer om Prometheus-myten på Livsfrågor med att klicka på den understrukna länken.

06-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L
textfield_midLong-02.jpg
10-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

 

06_Alien: Covenant
... börjar bland annat med att sätta tonen kring androiden David. Detta utspelar sig i själva verket före filmen Prometheus. När David precis tillverkats. Så låt er inte förvirras om jag tycks ta upp saker i en annan ordning än hur filmerna spelar ut. Androiden som tänks vara Weylands bättre avkomma. I motsats till hans äkta biologiska barn (Meredith Vickers). Wayland är besatt av tanken med att skapa eget liv. Vilket han ser likt en gudalik bedrift. Där spelar David ett stycke från Richard Wagners verk; RhenguldetGudarnas entré till Valhall...
 

• Musikstycket är fullkomligt späckat med mytologiska referenser till filmen!
Till att börja med kommer Rhenguldet från en fornnordisk saga, som spelas i en berömd opera. Det handlar om en dvärg. En svartalf vid namn Alberich, som stjäl magiskt guld från en grupp jungfrur på botten av floden Rhen. Detta rör upp gudarna som representeras av ljusalferna. Eftersom guldet besitter makten att härska över hela världen.

• Att skapa en överlägsen intelligens som David kan metaforiskt jämföras med en sådan bedrift. Att härska över världen. Liksom i sagan om Rhenguldet blir alla som besitter makten övernaturligt oroliga att tappa ringen... Jag menar makten! Wayland jämförs på så vis med sitt storhetsvansinne. Eftersom David vet att han kommer att överleva sin föregående skapare, så förstår han hur överlägsen och förträngd han är av sin fader. Det uppstår ett märkligt förhållande mellan dem båda, man närmast kan jämföra med ett barn som vill komma ut.

• Men även David drabbas av detta storhetsvansinne baserat på maktgirighet. De begår alla densamma synd. Liksom ingenjörerna som skapade mänskligheten och Weyland från första början, vill förgöra sina efterträdare. Ingen tycks lära sig något av detta ständigt upprepande drama...

Lv-223 bör inte förväxlas

  med Acheron; Lv-426

  som är planeten de landar

  på i Aliens - Återkomsten 

  (1986).

07-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

07_Tidigare från Prometheus
... känner vi till bakgrunden om varför ingenjörerna vill förgöra mänskligheten. Många ställde sig nog denna fråga utan att känna filmen Prometheus gav ett tillfredsställande svar. Känner man dock till vart Ridley Scott fått sin inspiration så blir det inte svårt att förstå. Temat går ut på ett ständigt upprepande dilemma där skapelsen vänder sig mot skaparen. Där sonen överträffar fadern och slår sig fri från sitt forna förtryck.

Innan jag går helt bananas med massa konstiga och olustiga referenser till gamla svårtolkade myter. Det är bra för dig som läsare att veta några saker.


• I den grekiska skapelsemyten var det först "Himmelen" och "Jorden". Representerat av gudarna Uranos och Gaia. De födde sedan ett nytt gudasläkte vilka blev kända som 'titanerna'. Den yngsta av dessa var skördeguden Kronos. Även associerad med "Tiden". Uranos bildade fiendskap med sin fru, Gaia. När han negligerade sin yngsta son Kronos från sin mor. Kronos hatade sin far på grund av hans allsmakt. Så han fick hjälp av sin mor Gaia att kastrera Uranos.

• Kronos fru var systern Rhea. Med henne fick han döttrarna Hera, Demeter och Hestia. Samt sönerna Hades, Poseidon och Zeus. Kronos led dock av en profetia av ett orakel hans avkomma en dag skulle överkomma hans makt. Så Kronos hade för vana att sluka alla sina barn vid födseln. Alla utom Zeus. Som räddades av sin mor Rhea, när hon gav Kronos en sten insmord i honung istället för Zeus.

• Naturligtvis vände sig Zeus sedan mot sin far Kronos, och tvingade honom att spy upp hans syskon. Zeus inledde senare det berömda kriget mot sina föregående släktingar, titanerna...

08-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

08_Ingengörerna

... skapar förmodligen människorna i sitt egna högmod. Liksom vi skapade våra maskiner, och slutligen David 8-modellen, att tjäna oss själva. Då människorna inte lever upp till ingenjörernas förväntningar. Så sägs det de skickade en profet till jorden i hopp om att vi skulle tänka om. Det finns många referenser om att ingenjörerna hade mer kontakt med jorden för två tusen år sedan och tidigare. Men människorna lyssnar inte på vad ingenjörernas sändebud hade att säga. Istället korsfästs profeten av vad man antar måste vart dåtidens romerska riket...

 

• Någonsin hört talas om den anakronistiska jesusmyten från rymden?
Japp, det finns massor bibliska referenser i Prometheus och Alien Covenant också! Gud förargade sig över att människorna vände sig mot deras sista hopp—Jesus. Bestämde sig ingenjörerna att utrota hela mänskligheten med ytterligare en "syndaflod". Ni vet den som i Gamla testamentet. Eller den vi nu känner till som "svart smörja". Kallas i filmen
patogen A0-3959X.91 — 15.

(Regissören Ridley Scott bekänner dock rymdjesus-temat medtogs i hans filmer. Han tänkte ha det till en början. Men ångrade sig sedan. Antagligen för att det finns för många äkta jesustroende i publiken som skulle störa sig i salongerna. USA har trots allt en stor kristen befolkning…)

• På samma sätt som mänsklighetens skapare försökte korrigera våra misstag. Försökte också Weyland Corp. korrigera misstaget med David 8-modellen. Resulterade i de designade en ny
Walter-modell. Den ser lika dan ut. Men kan inte skapa eget och har mindre mänskliga emotionella drag.

• Patogenet sägs symbolisera både Hefaistos skapande eld och Zeus förgörande flodvåg. Menat till att svepa jorden ren till en ny början. Precis som Pandoras ask frigör det totalt kaos! Man vet aldrig kontrollera dess fulla effekt. Eller?... Oavsett, i stora doser löser det total upp animalisk vävnad. Djur liksom människor. I mindre doser muteras det till våldsamma monster. Kombinerat i reproduktiva organ ger det upphov till nya vidunderliga arter.

• Men något gick fel. På månen
Lv-223* stannade ingenjörerna av någon anledning upp cirka två tusen år. Lagom sedan Jesu tid trots allt. De kom aldrig till jorden med patogenet. Syndafloden vart försenad. Också där tar handlingen i filmen Prometheus över...
 

• Myten med att Jesus metaforiskt kommer från rymden är en riktig hypotes som framförs av bland annat historieforskaren Richard Carrier.

09-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

09_Skeppet Covenant

... har för övrigt både en historisk och en biblisk referens.


• Först kommer det från The Mayflower Compact, en statligt överenskommelse med folket som reste från Europa när de koloniserade Amerika. Dessa kallades för The Covenant, engelska för "överenskommelsen". Ganska precis som kolonisatörerna på väg till Origae-6 i filmen.

• Den uppenbara kopplingen nämns också i bibeln. The Covenant är den heliga överenskommelsen mellan människor och Gud. Ett mycket viktigt inslag i alla de abrahamitiska religionerna.

10_Tillbaks till filmen Alien Covenant

... när de landat på den fjärde planeten kanske man lägger märke lite på vissa detaljer. Som till exempel gigantiskt vete på en främmande planet. Varför just exakt lika dant vete fast i muterat format på en främmande planet? Det är sådana där tekniska detaljer jag kan tänka mig vissa sci-fi fantaster anmärker på. Hur kan det bli sannolikt?

Men det visar sig ha en ganska så typisk ledtråd.


• Referensen finns i originalmyten om Prometheus. Efter krig mot titanerna. Skonade Zeus Prometheus och hans bror Epimetheus. Eftersom de aldrig deltog i kriget med de övriga titanerna vid upproret. De två bröderna fick därför bo längst ner på berget Olympen. Långt under där de nya gudarna nu levde. Men Zeus var grym mot människorna som fick leva i det vilda likt djur.

• Prometheus tycker synd om dem. Till skillnad från alla andra djuren råkade Epimetheus utelämna människorna med en unik begåvning. Prometheus lär därför människorna gudarnas kunskap. Konsten till kultur, att smida redskap, bygga hus och bruka jorden... Därför är det antagligen ingen tillfällighet vi har exakt samma spannmål på jorden som på ingenjörernas planet. Vetet är en detalj som jag gillar. Eftersom det skvallrar lite lagom var vi fått våran egna teknologi från...

Se även
Planet 4. Den fjärde planeten i ett okänt system i sektor 87. Också kallats "Paradis" eller "ingenjörernas planet".

11-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L
textfield_midLong-02.jpg
textfield_midLong-02.jpg

11_Vissa kanske tolkar det så

... men det finns egentligen inte mycket som talar om folket på Planet 4 är samma som de egentliga skapargudarna. När David och Shaw kommer med skeppet (Juggernaut) från Lv-223 till Planet 4, springer alla ut i glädje för att möta dem. Ser man på deras teknologi så stämmer det inte mycket över med något annat i staden där de landar. Förutom självaste docknings plattformen. Detta är en teori; att dom egentliga ingenjörerna (gudarna) befinner sig på komplett annat håll. Och att folket på Planet 4 endast framkommer som ett alternativt(?) projekt som dessa "gudar" sysslat med sedan innan.
 

• Man ser det på deras utseende. Folket på Planet 4 är mycket lika ingenjörerna. Men saknar deras teknologi och perfekta särdrag. Samtidigt skvallrar otaliga fresker och väggkonst i miljöerna om underliga varelser som inte alls ser särskilt människolika ut.
Varför skulle ingenjörerna bygga konstverk föreställande facehuggers innan David designade det första xenomorfägget?


Fundera på det!

• I den grekiska myten är Zeus känd som en riktig karlakarl. En man som gärna låg med alla tänkbara kvinnor, dödliga som odödliga. En gudinna
Zeus fick barn med var Metis. Titanen som symboliserar visdom, vars profetia sades skulle föda en mäktigaste krigaren än Zeus. Men Zeus ville aldrig veta av en krigare som kunde utmana hans egna makt. Så Zeus slukade Metis helt innan hon fick föda.

• Istället brast Athena direkt ur pannbenet på Zeus. Gudinnan av kreativitet och intelligens. Fullt utrustad med rustning. Mycket som en xenomorf brister ur kroppen på sina värd?

• I kristen mytologi tolkar man denna till synes absurda akt som Guds, alltså Zeus, inslag att skapa världen med endast ordet. Ur huvudet likt en tanke som materialiseras... Och Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.”.
[
Bibeln — 1 Mos 1:26]

11-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

 

Låter alla dessa liknelser och metaforer som långsökta? Kanske helt befängt?

12_Låt mig påminna

... myter knappast kan tolkas bokstavligt. Man får se på gudar och karaktär som högst allegoriska andeväsen. De äger varken fast form eller fysiska begränsningar. Allegorier beskrivs som symboliska metaforer. Metaforer från högre dimensioner än den knappa verkligheten vi känner utåt. Dessa kopplingar förblir högst metafysiska och kan tolkas mer som ett sorts förlopp av händelser. Där sammanhanget egentligen kan variera totalt. Titaner representerar abstrakta naturfenomen med olika viljor. Likt Uranos är "himmelen". Kronos är "tiden". Okeanider är "väsen" i haven. Dryader är "skogsväsen" bland träden, också vidare... De framställs som människolika varelser för storyns skull. Men det är inte så enkelt metaforer går i myterna.

• När en titan slukar sina avkommor. Det kan liknas i moderna vetenskapliga termer; med universums naturkonstanter som ackumulerar energier vid Big Bang. I universums uppkomst. Likt rymden och himmelen expanderar, växer Uranos inflytande. Medan stjärnor uppstår som hans avkommor. Ur dessa föds det nya generationer av allt tyngre massa... Man måste ha väldigt mycket fantasi för att tillämpa dessa budskap till meningsfulla liknelser.

 

Svårt att förstå? Läs definitionen om allegoriska budskap. Klicka på den upplysta länken för att läsa om ämnet utanför Livsfrågor.


• Vad jag menar; det var så här folk förr kunde bilda meningsfulla berättelser om vad de annars aldrig kunde begripa sig på. Universums stora mysterier. Jämför dessa symboliska metaforer med till exempel den kosmologiska modellen vi har idag. Teoretisk fysik och Big Bang. Beskrivet för folket förr i tiden skulle det knappast leda till någon större nytta då. Ungefär som vi ser på antika myter idag.

För mer information om ämnet besök KOSMOLOGI-sektionen på Livsfrågor. Klicka på den understrukna länken.

13-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

 

"Sometime to create. One must first destroy."

David, i filmen Prometheus

13_Varför utrotades alla på Planet 4?

...  det råder ingen tvivel om att David representerar förändring och skapelse. För vad vi som följer storyn förstår, är David mest en dysfunktionell robot. En android vars människolika känsloliv gått psykotiskt fel. Han har ingen moral. Äger ingen som helst tillgivenhet varken till människor eller ingenjörerna som skapade mänskligheten i sin tur. Han dyrkar endast skapelse och ser sig själv som ett högre gudaväsen till alla andra.

• Trots allt var det en ingenjör som slet av Davids huvud i den tidigare av filmerna. För David måste ingenjörerna framstå som bara ännu en självproklamerad gud. Oförmögen att förstå hans sanna skapargeni. Så David utrotar allt animaliskt liv på hela Planet 4. Använder vad som blir kvar av dem som försöksobjekt till sina egna skapelser.

• Därmed ser det ut som jag har täckt de flesta mytologiska inslag i Prometheus och Alien Covenant. Utom en mycket viktig komponent jag sparat till sist...

14-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L
textfield_midLong-02.jpg
textfield_midLong-02.jpg
16-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

14_Elizabeth Shaw

...  var högst älskad av David. Hon är den heliga urmodern till det nya gudasläktet som han skapar. Shaw tog hand om David och reparerade hans avslitna kropp från huvudet från filmen innan. David kände för Shaw så mycket att han strävade efter att behålla henne i livet. Men patogenet tog snart över och muterade hennes kropp hopplöst förvriden.


• Shaw är alltså synonym till den heliga jungfru Maria. Ur bibeln nämns oskulden Maria som blir mirakulöst havande med den nästkommande frälsaren. Vår Messias. Shaw är steril och kan inte få barn i filmen Prometheus. Ändå blir hon gravid när patogenet tar över hennes kropp. Händelsen beskrivs som ett underverk från Gud.

• David använder sedan Shaws reproduktiva organ i Alien: Covenant (uncut version) för att designa den perfekta skapelsen—
neomorferna. De vita varelserna med spetsiga huvuden i Alien: Covenant. Som han ytterligare fulländar till en så kallad preatomorf i slutet. Troligtvis det sista förstadiet innan de fullt utvecklade xenomorfen som kommer i fortsättningen av Alien-serien från 1979.

• I första moseboken kapitel sex, finns det en referens till ett änglasläkte som förökade sig med människorna på jorden, strax efter Adam och Eva börjat utöka mänskligheten. De kvinnor som fick barn med änglarna kallades
Nefilim.
[
1 Mos 6:1-4]

• Den monstruösa avkomman som resulterade i xenomorfernas uppkomst skulle kunna refereras till Guds förbannelse. När gudarnas gener blandas med dödliga. Eftersom änglar kan ses lite som lägre gudar till den Allsmäktige. Översatt i grekisk mytologi förstås.

15-Moderna_myter_om_Evolution_skapelse_L

15_Den djupare meningen

... kan härledas från både den bibliska och grekiska mytologin. Om syndafallet och teknologins uppkomst. Alltså alla kulturers och konstens gryning. Det är ingen lycklig historia. Tyvärr verkar det bara gå allt mer utför för allt intelligent liv i framtiden.

• Vi ser det i både biblisk och grekisk mytologi. Liksom ragnarök i fornnordisk mytologi. De har alla sin eskatologi med episk förödelse. Men livet fortsätter. På sätt och vis är det vackert att se hur cykeln mellan liv och död är sluten. Den moderna evolutionsmyten är klar.

• I bibeln skapades Adam och Eva som de första människorna i Guds avbild. Lyckliga i sin ignorans levde de rena och oskuldsfulla i Lustgården. Medan en dag åt de av den förbjudna frukten. Presenterat av “ormen”. The Serpent som på engelska också refereras till xenomorferna i Alien-filmerna. Utfärdat av Eva som representerar kvinnan. De tänkte till och skämdes redan då över sin nakenhet. De förvisades ut i världen som dödliga. Tvingades därmed klara sig själva i sitt fördärv. De första generationerna var dock inte lika dekadenta som folket idag. Menat; förlorade från sitt gudsfruktiga ursprung.


Ålderdom, sjukdomar som cancer, HIV, infektioner, astma och diabetes fanns inte till en början. Dessa är vidare våndor vi människor dragit på oss med tiden som vi tappat förbandet med Gud. “The Covenant”. Liksom girighet, avundsjuka, krig och konflikter räknas som resultatet av våra egna verk. “Der Rhiengold”. Det kan tolkas som skörden av kunskapens frukt. Allt mer invecklade intriger vars avslut endast kan leda till den slutgiltiga uppgörelsen. Avslöjandet av en uråldrig dold hemlighet—myten om försonande våld. Innan människan hade konst, kultur och teknologi var livet enkelt. Ignorans jämförs i min tolkning av Genesis likt ett välsignat tillstånd.
[
1 Mos 3:1]


• I grekisk mytologi finns det många likheter med bibeln. Fast med ett annorlunda händelseförlopp. Här startar människorna i sitt full fördärv, men ändå lyckligt ignoranta om livets existentiella svårigheter. Prometheus bestämmer sig för att begåva människorna med gudarnas teknologi. Vilket i början symboliseras med att behärska eld.
 

Prometheus straffas så klart för detta ofantligt motstridiga dåd. Zeus fjättrar fast honom på ett berg där kan torterades inför all framtid… Människorna valde Zeus istället att lura med att sända den undersköna och allsbegåvade Pandora till Prometheus bror, Epimetheus. Athena listar ut den underliga plotten att också skicka med Pandora asken, där de gömmer all världens bekymmer, vånda och besvär. Antagligen som en sorts symbolisk akt att straffa nyfikenhet. Nyfikenhet som den naturliga anledningen till kunskap...


Som en direkt konsekvens till Prometheus uppstudsiga bevåg. Straffas sedan människornas upplysta tillstånd med sjukdomar, krig, svält, orättvisa, ångest, oro och vånda. Det enda som inte hann slinka ur Pandoras ask innan den stängdes var förmågan att se hela vägen in i framtiden. För om mänskligheten kunde se vad som väntar oss i framtiden hade vår plåga vart total. Eftersom det skulle ha fördärvat vår förmåga att känna hopp. Hoppet är alltså det sista som överger människan. I utbyte mot förmågan att spå ödet.

textfield_bot-01.jpg

16_Sensmoralen

… återstår endast att sammanfatta.

• Att störa universums naturliga ordning kan straffas i episka proportioner. Det tjänar inget till att försöka rubba en kosmiska harmoni. Det följer likt Newtons tredje lag:


Actioni contrariam semper et æqualem esse reactionem.
 För varje handling finns det en jämställd motsatt handling.

• Weylands ambition att förbättra det mänskliga tillståndet på teknologisk väg förde honom endast in på en väg mot girighet. Han suktade efter evigheten, som en odödlig. Sökte sin skapare och fann endast slutet som en dödlig.

• Detta är förmodligen den äldsta myten av något slag någonsin. Kallats livets dynamik. Där dynamiken refererar till våra inre “demoner”; högmod, girighet, lust, avund, frosseri, vrede och lättja. Som den berömda mytologen och filosofen 
Joseph Campbell uttrycker det:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


På så vis liv och död förblir evigt oskiljbara. Under tiden låter det universums evolution i stort att gå vidare...

- - - - -

bottom of page