top of page
textfield_top-01.jpg
textfield_midLong-02.jpg

"TÅGPROBLEMET"


Frågan lyder:
Vilka stycken i de heliga texterna motiverar lösningen på detta kända
tankeexperiment i etik?
Det klassiska studieproblemet i etik handlar om att det under vissa
omständigheter är det okej att offra ett liv för fem andra. Medan under andra
besynnerliga omständigheter är det verkligen inte.
Så gott som alla normalfungerande människor förstår att det är så. Statistiska
undersökningar är enhetliga om vad den samhällsmässiga normen bestämt tycker
om det hela. Gällande alla kulturer på jorden. Detta är ett väl dokumenterat
fenomen i modern antropologi, sociologi och psykologi... Det svåra tycks vara att
bestämma istället varför? Varför upplevs det så självklart när det inte framkommer
så uppenbart i de kommande exemplen?
Exemplen har jag själv översatt från den engelska wikipedian med viss
modifikation. Mest för att få det låta mer relevant. Hoppas alla förstår den
grundläggande principen, samt kritiserar om det är något ni känner igen som inte
stämmer...
http://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem
Tågproblemet:
"Det går en skenande tågvagn längs med en järnvägen. Framför på spåret står
det fem personer. Tåget är på väg rakt mot dem. Du står en bit bort vid en spak
som reglerar vart spåret som den skenande vagnen tar vägen. Om du drar i
spaken så kommer vagnen att byta till ett annat spår. Men inser att det står
ytterligare bara en person på det andraspåret. Du har två alternativ: (1) Göra
ingenting, och vagnen dödar fem personer på huvudspåret. (2) Dra i spaken,
avleda vagnen på sidospåret, där den kommer att döda en person. Vilket är det
rätta valet?"
Den feta mannen:
"Som tidigare skenar tåget fritt ner längs ett spår mot fem personer. Du står på en
bro över spåret där tåget ska passera, då du inser du kan stoppa det skenande
tåget genom att putta något väldigt tungt framför det. När det väl händer står en
mycket överviktig man bredvid dig - det enda sättet att stoppa vagnen är att putta
honom från bron och ner på banan så han dör och räddar de övriga fem. Hur ska
du göra?"
En annorlunda version av den feta mannen...
Transplantation:
"En toppskicklig transplantationskirurg har fem patienter.

bottom of page