top of page
textfield_top-01.jpg
webInformaionsteori-01.jpg
textfield_midLong-02.jpg
textfield_bot-01.jpg
textfield_midLong-02.jpg
textfield_midLong-02.jpg

Exempel #1
Första exemplet är det enklaste. Det innehåller minst information. Om en svart pixel är lika med noll (0) så representerar en vit pixel ett (1). Hela bilden skulle alltså kunna representeras i en enda lång sekvens av ettor. Ungefär som nedan:


11111111 11111111
11111111 11111111


Det vill säga om bilden endast var 4x4 pixlar stor. Det betyder dock inget meningsfullt. Det beror helt på kontext och sammanhang. En perfekt ren eller plan yta är mycket ovanlig i naturen. Sker kanske endast på molekylär nivå. Diamant ska vara ganska så geometriskt liksidigt. Som att var kolatom sitter absolut packat mot varandra. Likt den binära sekvensen ovan.

 

 

_________________________________


Exempel #2

Det har lite mer information. Det betyder nödvändigtvis inget meningsfullt heller. Det beror på vad man tolkar det som. Men rutmönstret kan ses som närmast abstrakt. Det är alltså relativt till betraktaren hur man ser på relationerna mellan svart och vitt.
Den övre pixelraden börjar med endast ettor till hälften av bilden. Byter sedan till nollor på bredden. Efter hälften av bilden är:

 11111111 11111111  00000000 00000000
 11111111 11111111  00000000 00000000
00000000 00000000  11111111 11111111
00000000 00000000  11111111 11111111


 

Vill säga om bilden endast var bara 4x4 pixlar stor. Där en pixel representerar åtta binära tecken med 256 olika färgvärden.

 

 

_________________________________


Exempel #3

Det tredje exemplet är mest packat med information av alla de olika exemplen. Pixlarna står i full entropi utan att bilda något sorts mönster alls—som går att abstrahera i enklare termer.

 

 

_________________________________


Exempel #4

Taget att man är en intelligent medveten agent med läsförmåga så gå det att tyda vad som står i denna rutan. Inget svårt direkt. Men endast om man kan svenska! “Livets stora frågor” kan som enklast översättas till detta med binär kod:


01001100 01101001 01110110 01100101 01110100 01110011 00100000 01110011 01110100 01101111 01110010 01100001 00100000 01100110 01110010 11100101 01100111 01101111 01110010

 

Skriver jag samma sak fast med grekiska bokstäver, så kommer ändå ingen grek förstå vad det står. Knappast heller någon svensk. I alla fall tills man lyckas avkoda meddelandet. “Λυvετς στωρα φραγοτ” kan som enklast översättas till detta med binär kod:


10011011 11000101 01110110 10110101 11000100 11000010 00100000 11000011 11000100 11001001 11000001 10110001 00100000 11000110 11000001 10110001 10110011 10111111 11000100 
 


Samma meddelande. Det bara krypteras en aning. Vill man så går det också att kasta om bokstäver till en viss del innan meddelandet försvinner helt. Beroende på om man har ett system så kan det sättas till olika svårighetsgrader. Men en fråga kvarstår. Hur svårt kan det bli innan det är omöjligt?
Kan information tillintetgöras?

Ett visst tolkningsvärde försvinner i det chiffer som uppstår när man kodar om ett budskap. Det är fullt möjligt för en svenskkunnig person att lista ut vad de grekiska bokstäverna representerar med romerska bokstäver. Hade man på andra sidan visat samma meddelandet på svenska fast med japanska tecken så sjunker tolkningsvärdet ytterligare ganska rejält för de flesta!
Skrivet med urgamla hieroglyfer så vet jag inte om någon hade kunnat reda ut det. Möjligtvis om det inte var för
rosettastenen. Det finns alltså att meddelande totalt kan glömmas bort. Så att säga blandas ut i slumpen av oändligt många variabler ingen kan tänkas lösa. Arkeologin är full av sådana artefakter.

Men det är långt ifrån det samma meddelande som fysiker menar med information när man teoretiserar om ämnet kring informationsparadoxen. Det är inte samma sak som att information kan tillintetgöras.

 

 

_________________________________


Exempel #4

Taget att man är en intelligent medveten agent med läsförmåga så gå det att tyda vad som står i denna rutan. Inget svårt direkt. Men endast om man kan svenska! “Livets stora frågor” kan som enklast översättas till detta med binär kod:


01001100 01101001 01110110 01100101 01110100 01110011 00100000 01110011 01110100 01101111 01110010 01100001 00100000 01100110 01110010 11100101 01100111 01101111 01110010

 

Skriver jag samma sak fast med grekiska bokstäver, så kommer ändå ingen grek förstå vad det står. Knappast heller någon svensk. I alla fall tills man lyckas avkoda meddelandet. “Λυvετς στωρα φραγοτ” kan som enklast översättas till detta med binär kod:


10011011 11000101 01110110 10110101 11000100 11000010 00100000 11000011 11000100 11001001 11000001 10110001 00100000 11000110 11000001 10110001 10110011 10111111 11000100 
 


Samma meddelande. Det bara krypteras en aning. Vill man så går det också att kasta om bokstäver till en viss del innan meddelandet försvinner helt. Beroende på om man har ett system så kan det sättas till olika svårighetsgrader. Men en fråga kvarstår. Hur svårt kan det bli innan det är omöjligt?
Kan information tillintetgöras?

Ett visst tolkningsvärde försvinner i det chiffer som uppstår när man kodar om ett budskap. Det är fullt möjligt för en svenskkunnig person att lista ut vad de grekiska bokstäverna representerar med romerska bokstäver. Hade man på andra sidan visat samma meddelandet på svenska fast med japanska tecken så sjunker tolkningsvärdet ytterligare ganska rejält för de flesta!
Skrivet med urgamla hieroglyfer så vet jag inte om någon hade kunnat reda ut det. Möjligtvis om det inte var för
rosettastenen. Det finns alltså att meddelande totalt kan glömmas bort. Så att säga blandas ut i slumpen av oändligt många variabler ingen kan tänkas lösa. Arkeologin är full av sådana artefakter.

Men det är långt ifrån det samma meddelande som fysiker menar med information när man teoretiserar om ämnet kring
informationsparadoxen. Det är inte samma sak som att information kan tillintetgöras.

 

 

_________________________________


Exempel #5

... föreställer en klassisk mandelbrotfraktal. Introducerat av den amerikanska dataforskaren Benoît Mandelbrot. Ett kontinuerligt mönster som bygger på en egentligen väldigt enkel formel. Men som genererar nya unika mönster i oändlighet! Det är viktigt att förstå djupet av en formel så mäktig att resultatet bokstavligen aldrig upprepas någonstans. Formeln upptäcker alltså spontant nya mönster utifrån redan fastställd input. Datan är det samma, men renderingen sedan visar aldrig på pricken två lika sektioner!

Den operationen datorn genomför ser som enklast ut så här:


01010010 11100100 01101011 01101110 01100001 00100000 01100010 00100000 01100110 01110010 11100101 01101110 00100000 00101101 00110010 00101100 00110000 00100000 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 00110010 00101100 00110000 00001010 00100000 00100000 01010010 11100100 01101011 01101110 01100001 00100000 01100001 00100000 01100110 01110010 11100101 01101110 00100000 00101101 00110010 00101100 00110000 00100000 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 00110010 00101100 00110000 00001010 00100000 00100000 00100000 00100000 01010011 11100100 01110100 01110100 00100000 01100011 00100000 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 01011011 01100001 00101100 00100000 01100010 01011101 00001010 00100000 00100000 00100000 00100000 01010011 11100100 01110100 01110100 00100000 01111010 00100000 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 01011011 00110000 00101100 00100000 00110000 01011101 00001010 00100000 00100000 00100000 00100000 01010011 11100100 01110100 01110100 00100000 01101110 00100000 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 00110000 00001010 00100000 00100000 00100000 00100000 01001111 01101101 00100000 01111100 01111010 01111100 00100000 00111100 00100000 00110010 00100000 01001111 01100011 01101000 00100000 01101110 00100000 00111100 00100000 01101101 01100001 01111000 00100000 01101110 00001010 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 01010011 11100100 01110100 01110100 00100000 01111010 00100000 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 01111010 10110010 00100000 00101011 00100000 01100011 00001010 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 11010110 01101011 01100001 00100000 01101110 00100000 01101101 01100101 01100100 00100000 00110001 00001010 00100000 00100000 00100000 00100000 01010101 01110000 01110000 01110010 01100101 01110000 01100001 00001010 00100000 00100000 00100000 00100000 01010011 11100100 01110100 01110100 00100000 01100001 01101011 01110100 01110101 01100101 01101100 01101100 00100000 01100110 11100100 01110010 01100111 00100000 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 01101110 00001010 00100000 00100000 00100000 00100000 01010011 01101011 01110010 01101001 01110110 01011111 01110000 01101001 01111000 01100101 01101100 00100000 01011011 01100001 00101100 00100000 01100010 01011101 00001010 00100000 00100000 01001110 11100100 01110011 01110100 01100001 00100000 01100001 00001010 01001110 11100100 01110011 01110100 01100001 00100000 01100010
 

Vilket är extremt lite med tanke på hur det kan generera en evighet av variabler!
   Länk:
Mandelbrot videoexempel
 

Naturen är full av denna sortens itereringar som det kallas för. Mönster som upprepas i självlikhet. Men som i själva verket aldrig upprepas exakt i detalj. Vi ser det i gas som moln på himmelen. Hur bergen formas ur jordskorpan. Vågor på i och på havets yta. Hur is, mineraler och växter kristalliserar ut. Liksom blodsystemet i våra kroppar grenar likt rötterna på ett träd. Naturen fullkomligt genomsyras av fraktala mönster.

webInformaionsteori-02.jpg
bottom of page