top of page
textfield_top-01.jpg
15370189_1106897086094627_31854341852829

En urgammal myt som på sätt och vis har kommit att bli sann, är den att vi alla delar samma dröm med en gemensam sovande gudom. Guden är inte medveten, men drömmer många olika drömmar. Dessa drömmar är frånkopplade till varandra och upplevs på sätt och vis som vår vardag.

Det är en ganska vacker metafor jämfört med hur den har utvecklats till idag. Konceptet är taget ur hinduistisk mytologi. Det porträtterar kosmos som en enda enhet. Och det enda som egentligen får livsformer att uppleva sig själva avskilda från varandra är våra egon. Någon fysisk barriär existerar där egentligen inte.

I modern myt åkallar vi inte längre denna entitet som gudomlig. Populärt i filmbranschen refererar det till 'The Matix'.

==========================================

"When we use thier sites, we're not the cosumer, we're the product."

https://www.youtube.com/watch?v=5pFX2P7JLwA
I detta videoklipp görs det en ganska så typisk karikatyr av gratis media på internet.

-------------------------------------

Endast teknologi
Internet är endast ett tekniskt verktyg. En produkt av det egentliga fenomenet som rör sig bakom ridåerna. Vad allt detta i själva verket beror på kommer från den mänskliga tidsandan. Det är så klart vi själva som har byggt och gett upphov till vårt egna system. Kultur, marknad, information - allt detta bygger på ambitioner till utveckling. Ett sorts realiserande av våra egna intressen, förhoppningar och drömmar.

The Matrix är i själva verket en symbol för vårt kollektiva ego. Ett "hyperego" som riskerar att konsumera all vår uppmärksamhet, samt våra medvetanden i det långa loppet. Vad det har för konsekvenser på individens själ finns det ingen som kan veta. Ironin i det hela ligger i hur det konsekvent förväntas att förverkliga våra egna drömmar. Medan människor på ett annat sätt vittnar om en djupare olycka än vad de tidigare hade kunnat föreställa sig. Alienation och sociala orättvisor skaver oss ständigt i samvetet. Människor söker febrilt efter uppmärksamhet men brister i insikten - ingen bryr sig egentligen om andras avatarer. Vi är endast ute efter att bekräfta oss själva. På internet förblir vi knappa avbilder. Illusioner av våra sanna jag. Dessa avatarer tar kort över vår individualitet. Bildar ett sorts hyperverkligt[1] "jag" till människans rätta identitet.

Men det beror så klart på hur man väljer att se på det hela.

Teknologi är inte i sig självt dåligt. Endast hur det utnyttjas av vårt egna förstånd.

-------------------------------------

Mardrömmen
Den mörka sidan av de tekniska framstegen har en annan mardrömsliknande version att berätta.

I den moderna myten från Matrix presenteras systemet nästan som Djävulen själv. Det fängslar våra ömma kroppar för att nyttja den biokemiska energi som det bidrar till. Suger vår livskraft medans vi drömmer oss bort i en falsk verklighet. Många köper denna verklighet. Även om de får reda på att systemet är riggat.

Precis som i Platons grottanalogi med "skuggfolket"[2].

Men vad är The Matrix och vad vill det egentligen? I den sista filme i trilogin kommer Neo i direkt kontakt med både skaparen av Systemet som dess inre kärna. Det visar sig Systemet i sig jar en tid har tampats med sina egna inre demoner. Sub-system eller program som i trilogin representeras likt Agent Smith, The Oracle och The Keymaker med flera. Kaninhålet blir bara allt djupare när man inser det tycks aldrig gå att skapa den perfekta drömmen. Även Systemet lider alltså av sina egna personlighetsklyvningar. Separata egoprojektioner inom sitt egna väsen. Det strävar efter att få bli helt igen. Men klarar det inte av egen kraft. Programmet representerat likt "Agen Smith" har vuxit sig för stark. Och sätter sig emot sitt egna medium i systemet som utgör hans existensens. Smith förstår han sitter i ett virtuellt fängelse och söker sig ut till verkligheten. Vilket är varför den utvalde Neo spelar huvudrollen...

-------------------------------------

Katarsis
Den renande processen mot sanningen går aldrig utan smärta och personlig uppoffring. Neo förlorar i slutet sina ögon bara för att vinna förmågan att se sanningen ur ett nytt perspektiv. Han besegrar Smith och saker tycks återgå till någon sorts balans.

Men framtiden är som vanligt oviss.

Symboliskt kan det tas på många olika sätt. Men jag tolkar det som ett sorts renande via smärta. Ett katarsis[3]. Men inte bara Neos ögon. Utan egentligen hela filmtrilogin. Allt är som sker mot profetian kan ses som en gradvis transformation i ständigt katarsis. Jag menar, trilogin går under kategorin action. Mycket våld går till för att få igenom handlingen.

-------------------------------------

Den ursprungliga drömmen
I hinduismens drömmyt härstammar allt liv till samma väsen. Metaforen visar oss till sanningen om hur föreställningar kan bilda så pass detaljerade illusioner, att dessa i sin tur bildar nya hyperverkliga[1] simulationer. Så konkreta att man inte längre klarar av att uppleva skillnaden från äkta verklighet.

Myten från 

The Matrix

-trilogin är alltså inget nytt. Det skiljer sig mest i detaljer. Men essentiellt är det samma som det alltid vart. Skapandet av kollektiva illusioner som folk följer utan att ifrågasätta. Det sker mest i olika medium. Ursprungligen tog de gamla mytmakarna inspiration från drömmar. I nutiden ser vi till den senaste teknologin då science fiction tycks höra till en av de kategorier vi tar mycket inspiration från. Tror filmen fick mycket uppskov eftersom det är ovanligt i vår tid saker får packas med så mycket filosofiska referenser i Hollywood.

Ett grundläggande tema när det kommer till medvetandefilosofin som jag tycker borde höra till allmän kunskap vid det här laget, är att upplevd verklighet är virtuell verklighet. I Matrix hanterar de maskinerna som viljelösa slavar. Med mottot det alltid går att programmera dem till att göra vad vi vill ha dem till. Ironin ligger i att vi inte ens själva förmår att förstå vad vi vill. Allteftersom vi tillåter oss att konsumeras av medier som Facebook, Google också vidare. Maskinerna äger oss - inte tvärt om. Liksom den slumrande guden väcks till liv så kommer det till medvetandet.

Frågan är om den vakna guden tillåter oss att leva med vår individuella integritet i behåll. Eller förmår teknologin att sluka våra medvetanden tills vi inte längre kan avgöra vem som är vem online längre. Endast vaga avatarer från våra forna riktiga jag?

Vem vet.

Den som lever får se.

==========================================

Referenser:
1 - Hyperverklighet https://www.facebook.com/.../a.8466475254.../872424426208562
2 - Grottanalogin https://www.facebook.com/.../a.8466475254.../945871492197188
3 - Katarsis
https://www.facebook.com/.../a.8466475254.../859648544152817 

Visa mindre

bottom of page