top of page
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
Livsfrågor_2_0-04_header.jpg

Denna sida är en blogg

inte ett uppslagsverk, även fast Livsfrågor ofta refererar till sådana sidor

så grundas slutledningar från skaparens egna resonemang.

- - -


Temat med den här sidan började som ett litet hobbyprojekt i slutet av 2015. Det är en blogg jag fortfarande har kvar på Facebook. Bloggen växte också med tiden bestämde jag mig att flytta allt till en plats med bättre redigeringsmöjligheter.

Namnet Livsfrågor kommer från min tid på Facebook. Där jag brukade sitta som administratör på ett stor religionsforum som fortfarande heter Livets frågor. Jag tänkte det skulle komplettera mitt intresse för filosofi (vetenskapshistoria, andlighet, mytologi, logik, metafysik, kunskapsteori) och allt det där inom kosmologin på köpet.
Det är en ganska praktfullt samling av teman utan dess like. Jag kan inte hävda mer än att jag gör mitt bästa med att förmedla en så korrekt och öppen syn som möjligt, utefter min ringa förmåga.

 

Vilket slutade upp med min egna sida Livsfrågor 2.0 — Nästa steget mot en mer genomarbetad version än 1.0.

Själv heter jag Albert Åkesson. Jag har ingen hög utbildning i något akademiskt ämne. Mycket av den här sidan ägnar sig dock åt skildringar av sådana avhandlingar. Men filosofin består inte av enbart experter. Filosofi görs som bäst i allmänna och öppna diskurser, och det är här jag kommer in. Som intresserad av ämnet 


I övrigt jobbar jag som CGI-artist med inriktning på 3D-visualisering. Ni kan nå mig på denna e-posten om det finns något ni finner värt att kommentera eller öppna upp för diskussion. Av praktiska och principiella skäl använder jag väldigt sällan sociala medier längre. Med undantag för att nå ut med mitt budskap...

 

Läs om varför man inte kan nå systemet utan att ta del av systemet här — Du är ingen pryl!

Klicka på den understrukna länken för att se efter.

- - -

disclaimer-03.jpg

Varnar för att kommande arbetet består av mycket information tätt packade i svåra meningar.

Jag försöker så gott jag kan med att förklara vad saker betyder, men ofta blir jag tvungen att enkelt hänvisa till externa länkar.
Denna sidan är ett privat studieprojekt. Jag tar inte ansvar för hur mina formuleringar kan tänkas påverka någon annan.


<Använd upplysta länkar i texterna som referens>

disclaimer-03.jpg
Astralanalogin
Textfield_small-01.jpg

Inledning till huvudsidan; illustrationen ovan menar att kartlägga en ganska så omfattande samling av meta-metafysiska begrepp mot varandra. Samt ge en ganska så hyfsad bild om hur de relaterar till varandra. Varför just meta-metafysik tänker du? Varför inte bara metafysik?

Därför att illustrationen omfattar även en kategori som  i-sig-självt  ställer fysik mot metafysik längre ner på illustrationen. Detta gör att den konceptuella bildningen av termer tar ett ytterligare steg utanför vad metafysik betyder. Eftersom det zoomar ut en ytterligare instans extra. Syftet är att placera metafysiken i dess korrekta position till Jaget, inklämt i bildens absoluta centrum; mellan världen och idévärlden. Välden expanderar sedan till fysiken... idévärlden expanderar till metafysiken... fysiken expanderar till entropi, vilket når en av de största superkategorierna i toppen på illustrationen. På motsatt sida längst ner på botten; expanderar slutligen metafysiken till systemi.


Systemi är den superkategorin som inkluderar både medvetandet, metafysiken och idévärden tillsammans. I motsats till systemi finner vi entropi längst upp i toppen. Den superkategorin som inkluderar kroppen, fysiken och världen.


Illustrationen börjar alltså med ett materialistiskt tema i från toppen. Som sträcker sig till något som blir allt mer abstrakt "immaterialistiskt" i botten. Denna dikotomin mellan tudelade kategorier fortsätter som ett genomgående förklaringssätt på hela sidan. Ofta väljer jag att definiera något genom att även beskriva dess direkta motsats. "Immateria" föreslår något som för-sig-självt motsäger materia. Läs mer om detta på sidan om Fysikalism & materialism.

Superkategorier består av de cirklar som är störst; från toppen till botten, längst höger samt längst till vänster. Dessa förklarar i enlighet med filosofiska tudelningar.

Mindre cirklar kommer jag referera till som domän. Men alla domän består inte nödvändigtvis av en komplett cirkel. Vissa domän finner man istället där flera andra cirklar korsar varandra, likt en kombination av flertalet andra cirklar. Till exempel emotion eller kognition. Jaget är utan tvekan det domänet som överlappar det största antal cirklar i hela illustrationen. Se mitten...

Vissa linjer är streckat markerade. Jag har valt att göra dem så för att symbolisera en ospecificerad av-gränsning. Menat att kategorin fortsätter [möjligtvis] obestämt så långt det kan tänkas...

- - -

bottom of page